Themagroepen

Deelname aan een van de groepstherapieën wordt altijd voorafgegaan door een of meerdere individuele intake sessie(s).

Uitwerken van eigen thema in groep

Scheppend bezig zijn kan op zich al therapeutisch werken.
Je kunt je zelf uiten en kunt de ruimte hiervoor ervaren.
Eigen vragen en problemen kunnen onderzocht worden en met elkaar in de groep gedeeld worden. Er kan aan een eigen thema en in zelf gekozen materialen gewerkt worden.
Hierbij zal centraal staan hoe je omgaat met hetgeen je tegenkomt, zowel op individueel niveau als ook in de groep. Hoe verloopt je beeldend proces in samenhang met je dagelijkse leven? Kun je in eigen beeldend werk eigen authentieke keuzes maken en deze tot uitdrukking brengen?
Er wordt in kleine groepjes gewerkt.

Zelfkennis vergroten

Per sessie wordt een thema aangereikt waar iedere deelnemer individueel mee aan het werk zal gaan en waar samen op gereflecteerd zal worden.
Er wordt in kleine groepjes gewerkt.

Beeldende ACT

Introductie van ‘Acceptance and commitment therapie’ op een beeldend therapeutische wijze. (zie voor meer hierover bij visie.)
We gaan de zes pijlers van ACT met behulp van beeldend therapeutische mogelijkheden door werken. Hierbij is inzicht en ervaringen opdoen in het doorwerken van de pijlers het uitgangspunt.
Thuis opdrachten vormen een onderdeel van de training.

Bij belangstelling kunt u hier contact opnemen