Visie en werkwijze

In de therapie kunnen we onderzoeken wat voor u waardevol is in het leven.

Mede afhankelijk van de levensfase waarin u zich bevindt, heeft u bepaalde behoeften en verlangens. Het kan zijn dat deze verlangens door tegenslag zijn verstomd en het lastig is geworden om hier contact mee te maken. Het bezig zijn met het niet kunnen of willen ervaren van nog meer vervelende zaken is zo op de voorgrond gekomen waardoor u geen tijd en ruimte meer overheeft voor hetgeen u eigenlijk waardevol vindt. Het kan ook zijn dat u het idee heeft gekregen dat u zelf niet zo waardevol zou zijn en dat u daarom wat verhard bent naar u zelf toe.

De mooie uitspraak van Rumi
  'Je bent niet een druppel in de oceaan,
  maar de oceaan in een druppel'

heeft dan voor u kleur en glans op dit moment verloren.

Tegenslag raakt ons hele mens zijn.
Het zit in ons denken, in ons voelen en in ons lichaam.
We kunnen geraakt worden door een opeenstapeling door het leven heen of een acute ervaring kan ons overspoelen en ons uit balans brengen.
Door de blokkades kan het zicht verloren zijn gegaan op hoe nu verder, laat staan op hoe een waardevol leven op te bouwen.
Dan kan het zinvol zijn om u te laten bijstaan door een ander, een geschoold therapeut.
Dit vraagt zorg en compassie met een daadkrachtig inzet.

Beeldende therapie werkt op al deze drie lagen van denken, voelen en van het lichaam.

Bij beeldende therapie zijn we met ons lichaam in beweging door te verven, te boetseren, met potlood te werken, papier te scheuren, staand groot te werken, met een kwast of met de handen, in uw eigen tempo en op uw eigen manier.
De aangereikte oefeningen zijn uiteraard volledig afgestemd op uw persoonlijke zorgvraag, mogelijkheden, voorkeuren en weerstanden.
Samen met het handelen, kunnen we bij de beeldende therapie stilstaan, ingaan en tot uitdrukking brengen van wat we voelen door gebruik te maken van o.a. kleuren en bewegingen.
Het beeld laat ons zien wat en hoe dit zich manifesteert bij u.
Dit gebeurt in of dit is een open en ontvankelijk proces waarin er geen sprake is van goed of fout maar als een reis om dichter bij een voor u waardevol geleefd leven te komen.
In de beelden die gemaakt worden, kunnen onderwerpen of symbolen naar voren komen die u wellicht niet bedacht zou hebben en die voor u toch heel waardevol blijken te zijn en u verder richting aangeven om op door te willen gaan.
Door deze ontstane beelden te benoemen, kunnen we er over gaan na denken en ook bewustere keuzen gaan maken.

Waarden gaan veel verder dan we met onze gedachten kunnen bedenken.
Ons denken en taal kan heel functioneel zijn maar ons ook in de weg zitten in het kunnen waarnemen van wat er werkelijk aanwezig is en wat ons werkelijk bezielt.
Het zinvol omgaan met onze gedachten “wanneer hebben we er wat aan en wanneer zitten ze ons in de weg?” kan in beeldende therapie onderzocht worden. We hebben immers naast de mogelijkheid van het praten ook de mogelijkheid van het beeld om ons uit te drukken. Beelden waarin tegenstelling elkaar ondersteunen en niet een concurrentieslag hoeven aan te gaan. Een dilemma dat handelen in de weg staat, kan verhelderd worden. Dit kan zo onbewust plaatsvinden dat we er met taal niet bij kunnen komen en het beeld geeft ons dan de kans om dit tot uitdrukking en in ons bewustzijn te brengen. En andersom kan het ook werken om bijvoorbeeld tegenstellingen in een beeld samen te brengen en weer op ons te laten inwerken als een boodschap in ons lichaam dat de innerlijke strijd gestaakt kan gaan worden omdat bepaalde gevoelens allebei samen kunnen en mogen bestaan.

Het geeft ontspanning in de werkelijke betekenis: de spanning of de strijd staken en open te staan voor hetgeen er ontstaat, het creatieve scheppingsproces.
Hierdoor kan een levenshouding ontstaan die ons leven meer kleur en glans en waarde geeft.

Beeldende therapie is een therapievorm waarin er constant een wisselwerking is tussen het tot uitdrukking brengen (in het werkstuk) en het weer opnemen van opgedane ervaringen tijdens het maken. Met het werkstuk plaatsen we dit buiten ons om er vervolgens weer naar te kijken en er met een andere verhouding toe te kunnen na- voelen. Wat vast zat, wordt zo losser gemaakt en kan op een andere manier onze aandacht gaan krijgen. Een aandacht waar meer keuzevrijheid in ontstaat.

Als therapeut kan ik oefeningen en opmerkingen aanreiken waardoor u zelf niet alleen meer inzicht krijgt in uw reactie op moeilijkheden en mogelijke blokkades maar waar u ook direct nieuwe ervaringen bij verwerft waardoor u de minder functionele reacties gaande weg als een oude jas kunt achterlaten of beter nog vergeet mee te nemen.

In mijn visie laat ik me inspireren door Acceptance and commitment therapie & kunstzinnige therapie (de antroposofische invalshoek)